Mapa pamięci ks. Jerzego

Mapa pamięci ks. Jerzego

« wstecz

Śmierć ks. Jerzego Popiełuszki wywołała wstrząs. Grób zamordowanego kapłana stał się miejscem pielgrzymek, a comiesięczne Msze za Ojczyznę gromadziły wiernych z miejsc bardzo odległych od żoliborskiego kościoła. W całym kraju (a również poza jego granicami) zaczęły powstawać miejsca upamiętniające postać ks. Jerzego. Były to pomniki, tablice pamiątkowe, a także symboliczne groby. Dziś istniej 70 pomników ks. Popiełuszki, upamiętnia go 135 tablic, 18 krzyży oraz 25 symbolicznych grobów. W 73 polskich miastach znajdują się ulice ks. Jerzego Popiełuszki a także 4 place i 3 ronda. Ulice, którym patronuje ks. Jerzy są także we Francji, Niemczech i Stanach Zjednoczonych.
Przytoczone dane zapewne nie są kompletne. Instytut Pamięci Narodowej chciałby w sposób jak najbardziej pełny zgromadzić informacje na temat wspomnianych inicjatyw. Jeżeli w Państwa miejscowości jest symboliczny grób ks. Jerzego, bądź jego działalność jest upamiętniona w inny sposób – prosimy o przesłanie informacji, zdjęć, opisów. Nadesłane fotografie zostaną umieszczone na wirtualnej mapie Pamięci.
Korespondencję prosimy kierować na adres poczty elektronicznej: karol.madaj@ipn.gov.pl lub drogą tradycyjną: Karol Madaj, Biuro Edukacji Publicznej IPN, Towarowa 28, 01-839 Warszawa.

dr Andrzej Zawistowski
Naczelnik Wydziału Edukacji Historycznej
Biura Edukacji Publicznej IPN
andrzej.zawistowski@ipn.gov.pl

Legenda
Filtruj

Mapa miejsc upamiętniających postać ks. Jerzego

Mapa działalności ks. Jerzego